PRIVACYBELEID

PERSOONSGEGEVENS  DIE WORDEN VERWERKT
Marijke Kots kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Marijke Kots, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Marijke Kots verstrekt. Marijke Kots kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM MARIJKE KOTS GEGEVENS NODIG HEEFT
Marijke Kots verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk  (per e-mail en/of per  post) te kunnen benaderen indien  u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Marijke Kots uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een  met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG MARIJKE KOTS GEGEVENS BEWAART
Marijke Kots bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een  jaar bewaard indien  er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Marijke Kots verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien  dit nodig is voor de uitvoering van een  overeenkomst met u, of om te voldoen aan een  wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Marijke Kots worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze  gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Marijke Kots gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze  gegevens worden zo veel mogelijk  geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Marijke Kots maakt gebruik van Google Analytics  om bij te houden hoe  gebruikers de websitegebruiken en hoe  effectief de Adwords-advertenties van Marijke Kots bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft  ook het privacybeleid van Google Analytics  hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe  onze  website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Marijke Kots te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien  Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Marijke Kots heeft hier geen invloed  op.

Marijke Kots heeft Google geen toestemming gegeven om via Marijke Kots

verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar  mijkoslak@upcmail.nl  Marijke Kots

zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Marijke Kots neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,  onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging  tegen te gaan.
De website van marijke Kots maakt gebruik van een  betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk  heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien  u meer informatie wenst over de beveiliging van door Marijke Kots verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Marijke Kots op via: mijkoslak@upcmail.nl  https://marijkekots.nl is de website van Marijke Kots. Marijke Kots is als volgt te bereiken:

Postadres:

Botermarkt 9c
2011 XL Haarlem

 023-5316900
 06-20440133

E-mailadres: mijkoslak@upcmail.nl