Voorstellingen voor kinderen vanaf 4 jaar

In de voorjaars – en najaarsvakantie vertelt Marijke Kots haar verhalen van haar poppentheater.

Dit doet zij samen met het slakje  Dibbertje Dib .

Het slakje bewaart al deze verhalen in zijn huisje….

Als hij zijn huisje opendoet zijn we weer even terug in de poppenkast.